Nota prawna

Niniejsza nota prawna reguluje korzystanie ze strony internetowej, dostępnej pod adresem https://budirsystem.pl, zwanego dalej Serwisem, której właścicielem jest BUDIR SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Ignacego Paderewskiego 130 w Warszawie (04-438), posiadający NIP 952 219 40 54 i REGON 382 616 989 i zwany dalej BUDIR SYSTEM.
Wszystkie materiały umieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady ani oferty handlowej oraz są chronione prawami autorskimi. Właścicielem praw majątkowych do umieszczonych w Serwisie materiałów jest BUDIR SYSTEM. Właściciel autorskich praw majątkowych zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w Serwisie bez pisemnej zgody jest zabronione niezależnie od celu.
BUDIR SYSTEM zastrzega, że nie gwarantuje dostępności i ciągłości funkcjonowania Serwisu, w tym oferowanych usług lub dostępnych treści, ani też ich stałej aktualizacji. Jednakże, jeśli będzie to możliwe, zostanie umieszczone ostrzeżenie o przerwie w działaniu Serwisu i oferowanych usługach i produktach. W tym kontekście BUDIR SYSTEM odmawia wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wynikać z braku dostępności lub ciągłości działania Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
Dostęp do Serwisu przez użytkowników jest bezpłatny. Korzystanie z Serwisu zakłada pełną i bezwarunkową akceptację każdego z postanowień zawartych w niniejszej Nocie prawnej w opublikowanej obecnej wersji, jak również w naszej Polityce prywatności i Polityce cookies.
BUDIR SYSTEM nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie lub przeznaczenie przez użytkowników informacji zawartych w Serwisie, ani za komentarze, opinie i pomysły, które są rozpowszechniane z serwisów społecznościowych, w których BUDIR SYSTEM ma profil lub inne narzędzia partycypacyjne udostępniane użytkownikom. W tym sensie BUDIR SYSTEM nie ponosi odpowiedzialności za informacje i treści dostępne m.in. w komentarzach, portalach społecznościowych lub innych środkach umożliwiających osobom trzecim samodzielne publikowanie treści dostępnych w Internecie.
Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zamieszczonych w Serwisie fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej itp. pod groźbą sankcji prawnych. Zabrania się umieszczania materiałów lub ich części pochodzących z Serwisu na jakimkolwiek serwisie internetowym lub serwerze.
BUDIR SYSTEM udostępnia Serwis w celu dostarczania informacji o oferowanych usługach i produktach związanych z prowadzoną działalnością i jednocześnie zastrzega sobie prawo do dokonywania, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, modyfikacji i aktualizacji usług i informacji zawartych w Serwisie.
Image
Niniejszy Serwis może ułatwiać dostęp, poprzez linki, do innych stron internetowych, które mogą być interesujące dla użytkowników, wyłącznie w celu ułatwienia poszukiwania zasobów za pośrednictwem Internetu, to znaczy wyłącznie w celach informacyjnych, w żadnym wypadku nie sugerując, nie zapraszając ani nie zalecając ich. Strony te, zarządzane przez osoby trzecie, nie należą do BUDIR SYSTEM ani nie dokonują przeglądu ich zawartości, dlatego też BUDIR SYSTEM nie ponosi odpowiedzialności za jakość, dokładność i prawdziwość tych stron, ani za działanie strony, do której prowadzą linki, ani też za ewentualne szkody, jakie mogą wyniknąć z ich dostępu lub użytkowania.
BUDIR SYSTEM zastrzega sobie prawo do odmowy lub wycofania dostępu do Serwisu w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, tym użytkownikom, którzy nie przestrzegają postanowień zawartych w niniejszej Nocie prawnej w opublikowanej obecnej wersji, jak również w naszej Polityce prywatności i Polityce cookies. Zarówno treści Serwisu, jak i powiązane z nimi portale społecznościowe mogą zawierać artykuły, wiadomości, komentarze lub oceny na różne tematy, które BUDIR SYSTEM może uznać za interesujące, a których treść odzwierciedla jedynie opinie lub kryteria autorów.
BUDIR SYSTEM nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wystąpić w systemie komputerowym użytkownika lub w dokumentach w nim przechowywanych z powodu dostępu użytkownika do Serwisu, z powodu wirusów komputerowych, awarii, lub przyczyn niezależnych od BUDIR SYSTEM. BUDIR SYSTEM nie ponosi również odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych na stronie internetowej, jak również za brak prawdziwości i dokładności jej treści.