OGRÓDEK JORDANOWSKIPRZEBUDOWA

Ogródek Jordanowski

Ogródek Jordanowski

  • 01
    Ogródek Jordanowski
  • 02
    Ogródek Jordanowski

Co

Przebudowa Ogródka Jordanowskiego

Kto

BUDIR SYSTEM

P.P.H.U. IRMA - Ireneusz Załęski

Gdzie

Orzysz

OGRÓDEK JORDANOWSKI

Wykonawcą projektu inwestycyjnego polegającego na przebudowie Ogródka Jordanowskiego zostało konsorcjum firm Budir System oraz P.P.H.U. IRMA- Ireneusz Załęski.

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie fragmentu działki nr ewid. 249 położonej w miejscowości Orzysz, na terenie przeznaczonym na rekreacje publiczną i zieleń urządzoną.

Zagospodarowanie obejmuje:

  • rewitalizacje istniejącego placu publicznej rekreacji poprzez jego utwardzenie, wyznaczenie połączeń komunikacji pieszej i linii widokowych
  • budowę nowej zadaszonej sceny powiązanej z budynkiem zaplecza socjalnego ( dla jej potrzeb)
  • zagospodarowanie zieleni w zagospodarowanym terenie a wszystko to w nawiązaniu do istniejących elementów infrastruktury tj. placów zabaw dla dzieci, istniejących szlaków komunikacji pieszej oraz zabudowy usługowej i użyteczności publicznej, z uwzględnieniem walorów estetycznych i wypoczynkowych graniczącego z opracowanym terenem koryta rzeki Orzyszy.
Finansowanie
Przedmiot zamówienia dofinansowany w ramach projektu LT-PL-4R-281 „Duck travelling cross border roads” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2014-2020.
Status inwestycji

inwestycja w trakcie

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Chcesz porozmawiać na temat Twojej inwestycji?

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci zaczynając od doradzenia, przez wycenę aż do realizacji i ewentualnej realizacji inwestycji, w tym dostawy materiałów.